Distintiu de SQ qualitat de servei

Una de les nostres raons de ser es el distintiu en Qualitat de Servei, que de moment anomenarem FSQ. Aquest permetrà saber al usuari de qualsevol dels àmbits d’activitat que s’adhereixin a nosaltres, si la qualitat del servei proveït es l’adequada. En aquest sentit i per les seves característiques, el distintiu avalat per la nostra entitat serà el primer d’aquesta mena al mercat turístic. El seu reconeixement, garantit per la nostra bona feina, vindrà plegat amb el canvi qualitatiu, absolutament necessari que el sector exigeix amb urgència. En contrapunt amb les tendències locals de creixement desmesurat, nosaltres advoquem a favor de una evolució gradual però sostinguda i absolutament natural. Humana i agraïda amb la terra que ens acull i ens permet fer la nostra feina. Aquests son els valors que intentarà representar el nostre emblema associatiu. Tots aquests principis, serveixin –ho esperem i desitgem amb sinceritat- per a augmentar la satisfacció dels nostres viatgers, així com la millora de les condicions laborals del nostre factor humà.